top of page

Kvalitets- och miljöpolicy

Våra kunder ska uppleva att värdet av våra produkter och tjänster alltid skall överstiga det förväntade, faktiska eller ekonomiska värdet i ett eller annat avseende.

Våra kunder ska uppleva att värdet av våra produkter och tjänster alltid skall överstiga det förväntade, faktiska eller ekonomiska värdet i ett eller annat avseende.

Våra anställda och andra som berörs av vår arbetsmiljö ska få de bästa förutsättningarna att utöva sin kreativa förmåga och rättigheten till att må bra på jobbet.

Detta gör vi genom att arbeta med att förebygga skada och ohälsa under arbetstid samt ger våra anställda en möjlighet att själva vara med och påverka sin arbetsmiljö.

Vi ska identifiera, följa och helst överträffa samtliga lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet samt hålla oss uppdaterade på branschspecifika föreskrifter.

Vi utvärderar kontinuerligt vår policy och våra mål för att möjliggöra en ständig förbättring av vår verksamhet.

Vår policy ska kommuniceras och förstås av alla i vår verksamhet och den är tillgänglig för vem som helst som är intresserad av den.

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page