top of page
dormakaba

Vi hjälper dig med din nya dörr

Nedan hittar du självhjälp till vanliga problem med dörren

Kontrollera att dörren kan öppnas och stängas utan att det tar i dörrkarmen eller dörrtröskeln.

Kontrollera att slutblecket placering i relation till låshuset förreglingsfall och justera slutbleckets så att förreglingsfallen trycks in i låshuset när dörren stängs.

Kontrollera att avståndet mellan dörrblad och dörrkarmen är minst 2 mm och maximalt 4mm.

Kontrollera slutbleckets placering i relation till låshusets hakregel och justera slutblecket så att hakregeln löper fritt.

Kontrollera slutbleckets relation till låshuset sneda tryckesfall och justera slutblecket så att tryckesfallen fjädrar ut när dörren stängs.

Byt slutbleck till en variant med mindre plösmått. Kontakta din lokala låssmed för support vid behov. Plösmåttet är glidytan för den sneda tryckesfalleninnan den fjädrar ut i slutblecket.

Vid behov justera dörrstängaren så att dörren tillsluts korrekt. Kontakta din lokala låssmed för support vid behov.

Om du inte fick svar på dina frågor, vänd dig till vart du köpt dörren.

Tillbaka till startsidan här

dörrsupport dörr.JPG

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page