top of page

Affärsidé

Göthes Teknik skall genom sin roll och funktion som en leverantörsoberoende grossist, med tekniskt kunniga medarbetare, samt rationell lagerhantering och distribution, intelligent logistik, vara en mervärdeshöjande affärsprocess avseende industriförnödenheter, teknikprodukter och - tjänster till Industrimarknaden.

Göthes Tekniks affärssystem som GROSSIST, KONSULT och DISTRIBUTÖR skall skapa högsta möjliga mervärde och affärsnytta till alla våra kunders och leverantörers behov i vår gemensamma, relevanta flödes- och värdekedja.

Affärsidé Göthes Teknik

Ring vår Order & Kundservice

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page