top of page
  • Skribentens bildGöthes

Nya hårdmetallskär för stålsvarvning

Sandvik Coromant har lanserat två nya hårdmetallskär som är konstruerade för utvändig och invändig bearbetning av låglegerade och olegerade stål. De nya skären, som heter GC4415 och GC4425, ska ge förbättrad seghet, varmhållfasthet och förutsägbar förslitning. GC4415 och GC4425 ska passa extra bra för tillverkare som arbetar med riggning för mass- och batchproduktion vid bearbetning av låglegerade (P 2.1 till 2.6) respektive olegerade (P 1.1 till 1.5) stål.

GC4425 ska ha en förbättrad slitstyrka, varmhållfasthet och seghet, vilket utökar tillämpningsområdet betydligt. Både den och GC4415 kan användas vid alltifrån finbearbetning till grovbearbetning, i applikationer med kontinuerliga och lätt intermittenta passeringar.

Samtidigt är GC4415 utformad för att komplettera GC4425 när ännu bättre prestanda och varmhållfasthet krävs. Dessutom ska den nya efterbehandlingen av materialet visat sig förbättra prestanda vid operationer med intermittent skärförlopp, så att plötsliga skärbrott undviks och båda skärsorterna kan leverera över ett brett tillämpningsområde. De nya skären ska även minimera materialspill, både från arbetsstycke och från skär. Skären har tillverkats med Sandvik Coromants andra generation av Inveio®-teknik, som innebär att de har en beläggning med ett lager aluminiumoxid där kristallerna i ytskiktet är orienterade i samma riktning.

GC4415 och GC4425 är tillverkade av 40 procent återvunnet material.


För mer information eller beställning kontakta Göthes Teknik på 010 - 483 40 80Comments


Ring vår Order & Kundservice

bottom of page