top of page
dormakaba

Vi hjelper deg med din nye dør

Nedenfor finner du hjelp til selvhjelp for vanlige problemer med døren

Kontroller at døren kan åpnes og lukkes uten å ta tak i dørkarmen eller dørterskelen.

Kontroller sluttstykkets posisjon i forhold til låsekasselåsene, og juster sluttstykket slik at låsene skyves inn i låsekassen når døren lukkes.

Kontroller at avstanden mellom dørbladet og dørkarmen er minimum 2 mm og maksimum 4 mm.

Kontroller sluttstykkets posisjon i forhold til låsekassens krokbolt, og juster sluttstykket slik at krokbolten går fritt.

Kontroller forholdet mellom sluttstykket og den skrå låsen, og juster sluttstykket slik at låsen fjærer ut når døren lukkes.

Bytt sluttstykke til en variant med mindre dimensjoner. Kontakt din lokale låsesmed for hjelp om nødvendig. Stempeldimensjonen er glideflaten til den skrå trykkfellen før den fjærer ut i sluttstykket.

Juster om nødvendig dørlukkeren slik at døren lukkes ordentlig. Kontakt din lokale låsesmed for hjelp ved behov.

Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, kan du kontakte stedet der du kjøpte døren.

Tilbake til startsiden her

dörrsupport dörr.JPG

Ring vår Order & Kundservice

bottom of page